Keď sa dieťa narodí, sú všetky nervové, svalové a cievne štruktúry končatín vo forme a usporiadania, ktoré sa podobajú dospelému človeku. Prvý rok dieťaťa prebieha v tzv. vývojových stupňoch. A v každom vývojovom stupni má noha inú funkciu, a vyvíja sa spoločne s ostatnými segmentmy tela. Výsledné držanie nohy a jej funkcia v stoji je teda priamo úmerná kvalite dieťaťa motoriky dieťaťa (jeho telesného schématu). Podľa kvality vzpriamenia môžeme predikovať, akú kvalitu bude mať klenba nohy a osa celej dolnej končatiny.

Behom prvých šiestich mesiacov veku dieťaťa je noha úchopovým orgánom rovnako ako ruka. Pokiaľ dieťaťu ponúknete hračku, ktorú uchopí rukami, tak vidíme, že i na nohe dochádza k tzv. asociovanému úchopu. Dieťa uchopí hračku rukou i nohou. Táto práca prstíkov na nohe je základom pre tvorbu nožnej klenby. Nohy sa navzájom v tomto období dotýkajú, najskôr palcami, potom hranami chodidiel, potom dieťa chodidlá spojuje a okolo siedmeho mesiaca si dieťa nohy dáva do úst. Tuto hru nôh dieťaťu musíme umožniť. Už tenká ponožka obmedzuje vnímanie z plosky nohy.

Ďalším dôležitým míľnikom vo vývoji nohy dieťaťa je lezenie po štyroch, ktoré nastáva okolo 7. – 8. mesiaca. Tu je päta nohy centrovaná a je tu dokončená opora. Práve pri odraze z pred priehlavku pri lezení sa tvaruje nožná klenba.

Od 9-teho mesiaca sa poprvý krát objavuje noha ako oporný orgán – dieťa sa opiera o nábytok a postaví sa. Už je rozdielna funkcia nohy a ruky. K ďalšiemu formovaniu klenby dochádza pri úkrokoch stranou popri nábytku. Túto schopnosť dieťa získava behom 10. -12. mesiaca. Je potrebné si uvedomiť, že bez práce svalov sa nožná klenba nevytvorí a noha nespevní. V tomto období topánka obmedzuje funkciu a vnímanie nohy.

Počas roku až roku a pol sa u dieťaťa objavuje prvá samostatná chôdza v priestore. Najskôr dieťa skúša krátke vzdialenosti, napríklad od nábytku do náručia rodiča, alebo z jednej náruče do druhej. Toto vrelo doporučujem formou hry. Všetkých zúčastnených to baví a dieťa si trénuje svaly, buduje si nový pohybový stereotyp a noha sa začína spevňovať. Preto je vhodné, aby tieto prvé krôčky boli na boso. Tak aby nôžka mohla čítať a skúmať terén a adekvátne naň reagovať. Už tenká ponožka mení vnímanie z plosky nohy. Pokiaľ máte doma chladné podlahy, tak riešením môže byť protišmyková ponožka. Dieťa, ktoré začína takto prvé krôčky doma, môžeme viesť aj do prírodného terénu. Opäť na boso. Napríklad môže cupkať po travičke okolo lavičky a od lavičky do náručia mamičky. Aj v tomto období sú stále topánky na prekážku. Pokiaľ to ale terén, či počasie nedovoľuje na boso, tak volíme capačky.

Kedy je dokončený vývoj nožnej klenby? Základ pre pozdĺžnu klenbu nohy je založený už pri narodení a je vyplnený u kojencov tukovým vankúšikom. Tento tukový vankúšik býva prítomný až do 3 roku dieťaťa a hovorí sa o tzv. „fyziologickom“ plochonoží. Pozdĺžna klenba nohy sa začína objavovať v druhom až treťom roku ž dieťaťa. Z mojej praxe ale vidím, že problémom je preventívne podoprenie pozdĺžnej klenby u dieťaťa pomocou pevnej ortetiky v topánke. Normálna klenba vyplnená tukovým vankúšikom sa nadmerne týmto podoprením prehne do oblúka a väzy sa nevratne vyťahujú. Svaly nohy sa tak oslabujú a stráca sa tonus.

A čo teraz?

Možno Vás po prečítaní napadli ďalšie otázky typu: • Ako mám vybrať správne capačky? • Ako správne zmerať nohu a následne vybrať topánky? • Ako poznám, že má moje dieťa zdravé nohy a aktivnu klenbu? • Kedy mám riešiť problematiku plochej nohy? • Jak rieši poruchu funkcie nohy ortoped? • Mám čakať na klenbu dieťaťa až do troch rokoch? • A ako sa lieči plochá noha z pohľadu fyzioterapeuta?

Naše Centrum Rehabilitácie v Kežmarku Vám pomôže s cvičebným programom pre zdravé nohy dieťaťa a naučí metodiky a techniky, ktoré sa dajú implementovať aj v domácom prostredí.