Súčasný životný štýl značne ovplyvňuje náš pohybový režim. Vplyvom nedostatku pohybu, resp. jednostrannej  pohybovej záťaže (či už pracovnej alebo športovej), ako aj  psychickým stavom vzniká obraz typickej svalovej nerovnováhy. Chybné držanie tela dnes postihuje väčšinu populácie, málokto si však svoju svalovú dysbalanciu uvedomuje. Bolesti vznikajúce v dôsledku dysbalancie sa pokúšajú  ľudia  potlačiť  medikamentóznou liečbou, ktorá možno uľaví v daný okamih, avšak nerieši príčinu. Čermák (1998) opisuje svalovú nerovnováhu ako poruchu svalovej súhry vyplývajúcej zo zlej distribúcie svalového tonusu, ktorá ako taká, ovplyvňuje predovšetkým držanie postihnutého segmentu – tzn. je preťahovaný na stranu hypertonického svalu. Uvádza  následky svalových dysbalancií: nevhodné funkčné zaťaženie (neprimerané, nadmerné či jednostranné), narušenie statické a dynamické funkcie (zníženie výkonnosti periférnych orgánov, chybné naprogramovanie vzorcov držanie tela), poškodenie jednotlivých štruktúr pasívne aj aktívne zložky, preťaženie skrátených svalov, kĺbov a vertebrogénne ťažkosti.

Držanie tela ovplyvňuje funkciu aj rozvoj pohybového aparátu, funkciu dýchacieho, obehového, zažívacieho aj nervového systému. Vyvážené postavenie jednotlivých častí tela odďaľuje únavu, pružná a dobre rozvinutá chrbtica má vplyv na telesnú výkonnosť. Správne držanie tela je predpokladom presného, ​​účelného a estetického pohybu. Držanie tela odráža aj psychickú stránku jedinca – sebavedomie, strach, duševnú rovnováhu. Najúčinnejším prostriedkom na vyrovnanie svalových dysbalancií  sú kompenzačné cvičenia, ktoré  sa podľa špecifického zamerania a prevládajúceho fyziologického účinku rozdeľujú na cvičenie uvoľňovacie, naťahovacie a posilňovacie. Jedna z možností riešenia problémov vyplývajúcich zo svalovej dysbalancie predstavuje cvičenie SM systému. Cvičenie SM systému pomocou svalových špirálových zreťazení vytvára v tele silu smerom nahor, ktorá odľahčuje tlak na medzistavcové platničky a kĺby. Tým umožňuje ich výživu, regeneráciu a liečbu. Zároveň svalové špirály dávajú chrbtici optimálnu pohyblivosť.Na základe mojich pozitívnych výsledkov s pacientmi môžem potvrdiť, že bolesti v krížovovej oblasti, bolesti krčnej chrbtice, alebo kĺbov sa výrazne znížila a pravidelným cvičením s mojím dohľadom na správnosť cvičenia sa zdravotný stav stabilizoval.