Neliečená hypertenzia môže mať smrteľné následky

Neliečená hypertenzia môže mať smrteľné následky

25.9.2019 (Webnoviny.sk) – Svetový deň srdca (29. september), ktorého hlavným cieľom je upriamiť pozornosť na prevenciu v súvislosti s ochoreniami srdca, poukazuje aj na vážne kardiovaskulárne komplikácie, ktoré môžu byť zapríčinené napríklad aj vysokým krvným...