Čo je bolesť “krížov” – lumbalgia ?

Lumbalgia alebo ľudovo povedané bolesť krížov je ochorenie týkajúce sa oblasti driekových stavcov. Bedrová oblasť je tvorená piatimi nad sebou uloženými stavcami, ktoré sú vzájomne spojené s vrchným a dolným stavcom prostredníctvom kĺbového spojenia. V bežnom jazyku a najmä v rádiografických správach sa za účelom identifikovania stavcov postihnutých určitým ochorením, používa na ich označenie písmeno L v spojení s číslom stavca. Takže napr. L4 a L5 sú označenia štvrtého a piateho driekového stavca. Medzi každými dvoma stavcami sa nachádza elastická hmota – medzistavcová platnička, ktorá riadi pri ohýbanie sa,  úklony a  záklony. Medzistavcová platnička je krúžok tvorený väzivovým puzdrom a rôsolovitým jadrom. Vo vnútri každého stavca sa nachádza otvor, stavce zoradené nad sebou tak tvoria akýsi kanál, vo vnútri ktorého sa nachádza miecha.

 

Príčiny vzniku bolesti:

Bedrová artróza

Degeneratívny stav, kedy dochádza k opotrebovaniu kĺbov a každý pohyb sa stáva bolestivým a namáhavým. Ide o  ochorenie súvisiace s vekom, no  nie je nezvyčajné ani u mladých ľudí.

Príčinu treba hľadať v nesprávnom držaní tela súvisiacom so sedavou prácou, predošlými úrazmi, nesprávne liečenými chorobami počas života. Často sa pri röntgenovom vyšetrení objavia nálezy nazývané osteofyty (kostné výrastky na chrbtici, ktoré vznikajú v miestach opotrebovania alebo úrazu). Pri liečbe tohto patologického javu sa zvykne najskôr “uviesť chrbticu do pokoja“ a obmedziť pohyb kĺbových

spojov korzetom, ktorý možno nosiť len v určitých hodinách v priebehu dňa alebo len pri

náročnejších aktivitách. Pomôcť môžu aj protizápalové lieky (niekoľko dní) pred začiatkom fyzioterapie zameranej na zmiernenie svalových kontrakcií a odstránenie zápalu.

Hyperlordóza (extrémne prehnutie driekovej chrbtice) a sploštenie zakrivenia driekovej chrbtice

Ako sme už predtým vysvetľovali, drieková chrbtica (lumbálna) sa skladá z častí, ktorých poloha tvorí krivku s názvom lordóza. Toto zakrivenie má určitý polomer, pri jeho zväčšení hovoríme o hyperlordóze. pri zmenšení zase o sploštení zakrivenia lumbálnej chrbtice.

Zmenšenie priestoru medzi dvoma stavcami: medzistavcová platnička má určitú veľkosť, ktorú je môžeme porovnať s veľkosťou ostatných platničiek. Z dôvodu pokročilého veku alebo z dôvodu úrazu medzistavcovej platničky môže nastať situácia, kedy je z röntegnového snímku vidieť, že priestor medzi jedným alebo viacerými stavcami je zmenšený. Reč je o ochoreniach platničiek akými sú napr. herniovaný disk alebo protrúzia, pri ktorých dochádza k zníženiu tlmiacej funkcie platničiek. Tento stav môže byť “normálny“ u staršieho človeka, no často týmto ochorením trpia aj mladí ľudia. Sedavý život a práca zvyšujú riziko tohto ochorenia, a preto by sme sa mali vyhýbať faktorom vedúcim k tejto dysfunkcii.

Hernia alebo protrúzia medzistavcovej platničky

Medzistavcová platnička podlieha v priebehu rokov degeneratívnemu procesu, pričom sa stáva stále tuhšou a málo elastickou. Počas tohto procesu sa môže automaticky naštrbiť, čo spôsobí everziu želatinového materiálu bez toho, aby sa uvoľnil gél nachádzajúci sa v jadre platničky. Hovoríme teda o protrúzii disku. Ak sa medzistavcová platnička zlomí úplne, gél z rôsolovitého jadra zvyčajne vytečie a prenikne do okolitých oblastí, čo spôsobuje kompresné problémy ovplyvňujúce neurologické štruktúry (senzorika, motorika). Tento patologický stav sa nazýva ischias. Rozdiel medzi dvoma ochoreniami (protrúzia a hernia) je v stupni poškodenia platničky. Protrúzia je oproti hernii menej závažná, no bolestivá. Treba zdôrazniť, že mnoho ľudí má protrúzie alebo hernie bez toho, aby o tom vedeli, mnohokrát sa na ich diagnózu príde náhodne počas inštrumentálneho vyšetrenia. Liečba môže toto poškodenie platničky zmierniť. Treba vziať do úvahy, že takéto ochorenie nemožno ľahko a definitívne vyliečiť. Vo väčšine prípadov je však možné sa s týmto ochorením naučiť žiť. Dôležité je k problému pristupovať správny spôsobom, posturálnou liečbou zameranou na vyváženie postihnutej časti, obmedzením preťažovania a pokúsiť sa obnoviť priestor medzi stavcami tak, aby platnička netlačila na nervové zakončenia.

Spinálna stenóza

Stenóza driekového kanála je zúženie miechového kanála zapríčinené hlavne artritickou  degeneráciou u pacientov, ktorí sú na ňu náchylní. Následkom toho dochádza k stlačeniu nervových zakončení. Najčastejším príznakom býva krívanie alebo neschopnosť pacienta chodiť na dlhé vzdialenosti, ako aj potreba zastavenia sa po každom krátkom úseku chôdze. Niekedy sa tento príznak viaže aj k iným ochoreniam artrózneho typu ako napr. artróza bedrového kĺbu. Konečná liečba je chirurgická, a to aj u pacientov nad sedemdesiat rokov. Je založená na laminektómii (operatívnom odstránení zadnej časti chrbticového oblúka, ktorý prekrýva nervové zakončenia). Takýto zákrok je veľmi delikátna záležitosť, vykonáva sa výhradne po fyzioterapii zameranej na zmiernenie bolesti (nie menej ako 6 mesiacov). Je dôležité sa obrátiť na odborníkov na neurochirurgiu s preukázanými skúsenosťami s týmto typom zákroku.